Międzynarodowy Standard Podatek dochodowy

 
Tytuł:Międzynarodowy Standard Podatek dochodowy
Url:https://mssf.ksiazka-24.pl
Opis: 
 Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

 

This template downloaded form free website templates