książka kontroli bhp

 
Tytuł:książka kontroli bhp
Url:https://prawoo.pl/szkolenia-bhp-i-ppoz-2017,80
Opis: 
 W wiązku z otrzymywaniem niezmiernie rozległej ilości pytań w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP, przedstawiam zalecenia Głównego Inspektora Pracy. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego /przez internet/ innymi słowy seminarium. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe metoda lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających nieobecność przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), szczególnie z użyciem środków komunikacji elektronicznej

 

This template downloaded form free website templates