prawo upadłościowe łazarski

 
Tytuł:prawo upadłościowe łazarski
Url:https://www.bookslandia.pl/prawo-upadlosciowe-i-naprawcze-2015/210
Opis: 
 Oferujemy szeroki wybór książek z Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami, Upadłość konsumencka wzory pism, Upadłość konsumencka z komentarzem, Prawidłowy przebieg postępowania upadłościowego konsumenta, Pisma syndyków upadłosci, Wzory spisu inwentarza przy upadłości, Listy wierzytelności przy upadłości, Sprawozdania rachunkowe przy upadłości, Sprawozdania z czynności czy plany podziału przy upadłości, Proces oddłużenia przy upadłości, Prawo upadłościowe i naprawcze, Sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Pisma upadłego przy upadłości, Pisma syndyka przy upadłości, Pisma wierzycieli przy upadłości, Orzeczenia sądu przy upadłości, Orzeczenia sędziego-komisarza przy upadłości, Wzory pism przy upadłości, Wniosek o ogłoszenie upadłości, Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości, Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości, Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty, Coroczne sprawozdanie upadłego, Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty, Opinia syndyka co do wniosku upadłego, Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia, Wniosek małżonka upadłego, Wyłączenie z masy upadłości, Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego, Postanowienie sędziego-komisarza. Księgarnia Bookslandia powstała w lutym 2011 roku we Wrocławiu. Od pierwszych dni współpracujemy z możliwie największą ilością wydawnictw m.in.: Rachunkowość, Wiedza i Praktyka, Presshouse, Wolters Kluwer, LexisNexis, Difin, MT Biznes, żeby móc zaproponować swoim nabywcom jak najliczniejszą ofertę i jednocześnie zaspokoić najbardziej wybredne czytelnicze gusta. W tym momencie w ofercie do dyspozycji kupującego jest przeszło 20 tysięcy publikacji, właściwie z każdej kategorii tematycznej, począwszy od rachunkowości, zarządzania, prawa, makroekonomii, szkoleni

 

This template downloaded form free website templates