czy wspólnota mieszkaniowa jest konsumentem

 
Tytuł:czy wspólnota mieszkaniowa jest konsumentem
Url:https://prawoo.pl/prawo-spoldzielcze-2017,100
Opis: 
 Zobacz co to jest wspólnota mieszkaniowa,wspólnota mieszkaniowa gdzie się rejestruje,wspólnota mieszkaniowa jaka forma prawna,kiedy wspólnota mieszkaniowa staje się podatnikiem podatku vat,kiedy wspólnota mieszkaniowa przestaje istnieć,wspólnota mieszkaniowa co to jest,ustawa o własności lokali zarząd wspólnoty,wspólnota mieszkaniowa powyżej 7 lokali i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali ewentualnie w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego opisać cechy charakterystyczne sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej lub prawnej. Niestety, niezmiernie mało osób wie trochę na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, znany jako wówczas w szeregu przypadków również administratorem, może być również zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a wyłącznie pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wesprzeć go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę ponad tym, co historia się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty dodatkowo czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się bardziej nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

 

This template downloaded form free website templates