art. 76b ordynacja podatkowa

 
Tytuł:art. 76b ordynacja podatkowa
Url:https://ksiazka-24.pl/ordynacja-podatkowa-2015-201
Opis: 
 Dodatkowo dowiesz się o czym mówi ordynacja podatkowa na stronie wzory przydatnych dokumentów: umowy spółki, umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce, a także uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń wspólników, wniosków sądowych oraz formularzy KRS. Wzory te – w wersji edytowalnej – zamieszczono w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się na stronie. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Zapraszamy do zakupu w naszej firmie co reguluje ordynacja podatkowa

 

This template downloaded form free website templates