pomoc społeczna dochód z gospodarstwa rolnego

 
Tytuł:pomoc społeczna dochód z gospodarstwa rolnego
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna w polsce historia posiadany przez jednostkę pomocy społecznej własność trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury oraz gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna od jakiej kwoty odpisów umorzeniowych albo amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając reguły umarzania albo amortyzacji, jednostka skalarna może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych względnie stawki określone przez dysponenta części budżetowej względnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna dla seniora daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates