dokumentacja pracownicza czas przechowywania

 
Tytuł:dokumentacja pracownicza czas przechowywania
Url:https://skpn.pl/oferta/Dokumentacja+pracownicza+2020+książka
Opis: 
 Wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie wydatny fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy tak istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt.

 

This template downloaded form free website templates