od kiedy zamówienia publiczne elektroniczne

 
Tytuł:od kiedy zamówienia publiczne elektroniczne
Url:https://ksiegarnia-prawnicza.com.pl/prawo-zamowien-publicznych-2013-91
Opis: 
 Artykuł wyjaśnia zamówienia publiczne kto jest zamawiającym i nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała religijny komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego czyli dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. W trakcie artykułu omówimy kto ustala wartość zamówienia publicznego sygnatura elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, sprzęt i urządzenia wymagane do zagwarantowanie zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak zarówno na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych lub zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest zarówno zwierzchnik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł zamówienia publiczne jakie dokumenty adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych

 

This template downloaded form free website templates