co z podatkiem dla mlodych

 
Tytuł:co z podatkiem dla mlodych
Url:http://kodekswyborczy.pl/kodeks-pracy-2020/kodeks-pracy-2020-badania-lekarskie-niemal-pewne-ze.html
Opis: 
 Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Do sprzedani książki oz mianach w VAT. W czasie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają posiadać moc prawną istotne przemiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja obrazuje w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie przemiany to, m.in. utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT na rzecz celów ich weryfikacji, sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów z ww. Wykazu, wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla. 150 grup towarów i usług, w tym robót budowlanych także zdefiniowanie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów takiej płatności, likwidacja odwrotnego odpowiedzialność w obrocie krajowym, ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi, w tym, min. na czasopisma i e-booki, zmiany w rozliczeniach importu towarów, zmiany w zakresie tzw. „pakietu paliwowego. Zapraszamy na naszą stronę Zmiany w zakresie tzw pakietu paliwowego

 

This template downloaded form free website templates